Frågor och svar

Eftersom det hela tiden kommer ny information kommer dessa frågor och svar att uppdateras fortlöpande. Tycker du att vi missat något här så maila gärna era frågor till info@liatorpfiber.se . Ett formulär för att göra detta finns längst ner på sidan.

Allmänt

Vad är uppdraget för fiberföreningen i Liatorp?

Det finns två fiberföreningar bildade i Liatorp, Älmhult–Liatorp Fiber Ekonomisk förening och Älmhult–Liatorp Fiber 2 Ekonomisk förening. Uppdraget är att organisera, projektera och teckna avtal med fastighetsägare och genomföra grävning av fiber från Älmhults fiberstamnät ut till enskilda fastigheter utanför och i Liatorps tätort.

Varför finns det två föreningar?

Båda föreningarna har samma uppdrag och identiska stadgar. Genom att bilda två föreningar kan man bättre ta tillvara allas intresse av att få fiber till lägsta möjliga kostnad. Det har visat sig att det varit förmånligt att göra en delning på detta sätt, så har man t.ex. gjort i Eneryda, Virestad och Häradsbäck.

Hur mycket kommer det att kosta?

Kostnaden för de medlemmar som var med från början blev 25.000 kr. Nya medlemmar kan få betala mer men inte mindre, allt beroende på grävsträcka och eventuella svårigheter vid grävning.

Varför är det så dyrt att ansluta till fiber, kan inte skattemedel finansiera detta?

Detta ska ses som en investering i infrastruktur, ungefär som att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Fiber handlar om ett systemskifte, tidigare, innan Telia bolagiserades, fanns ansvaret hos en aktör med monopol. Idag när telecomtrafiken har ökat finns flera olika aktörer. Det är därför inte bara ett företag som har uppdraget från staten att säkra infrastrukturen utan många företag. Dessa företag agerar utifrån de strategier och riktlinjer som regering och riksdag fastställer. Ansvaret för ledningsdragning av fiber faller inte på en enskild operatör. Många operatörer väljer därför att bygga ut sitt 3G- och 4G-nät, dvs telefoni och datortrafik via master istället. För operatörerna är detta billigare än att gräva ned fiber till varje hushåll. För det enskilda hushållet är fiber det oslagbart snabbaste och mest driftsäkra alternativet. Det nät som nu byggs ut ii Älmhult med kommunens stora stamnätsinvestering och de anslutna byanäten är ett sk öppet nät. Vi blir alltså inte bunden till en operatör utan kan välja det som passar oss bäst och blir billigast. Det blir en konkurrens som gynnar oss.

Vad får man för pengarna som det kostar att ansluta fiber och gå med i fiberföreningen?

Alla som ansluter sig kommer att anslutas till det kommunala fibernätet, kommunstamnätet i Älmhult. Det kommer att grävas ned fiberkabel fram till respektive tomtgräns och en ”dosa” monteras på huset där fiberkabeln ansluts.

Varför är det billigare i andra kommuner att ansluta till fiber?

T.ex. i Skåne finns det kommuner där det kostar omkring hälften av vad det kostar här.

Kostnaden är helt beroende av hur många hushåll som ansluter sig, de bidrag man idag kan få, hur långa avstånd man behöver gräva och hur lätt det är att gräva och lägga ned fiberledningar.

Varför kostar det lika mycket att ansluta fastighet i tätort som ute på landet där avstånden att gräva ned fiber är längre?

Det är ett politiskt beslut i vår kommun att kostnaderna ska delas lika mellan alla i en fiberförening. Tittar man på grävkostnaderna är det betydligt dyrare att gräva där det är asfalterat än i annan terräng vilket gör att det är svårt att konsekvent hävda att det ena alternativet är dyrare eller billigare än det andra. Avstånd mellan de som är anslutna spelar roll liksom svårigheten att gräva ned en fiberkabel.

Kommer fastigheter att öka i värde genom att ha fiberanslutning?

Värdet kommer troligen att öka, däremot är risken stor att värdet minskar om man inte väljer fiberanslutning. Det finns sakkunniga som hävdar att den som dragit in fiber får tillbaka investeringarna tre till fyra gånger när fastigheten säljs. Fiberuppkoppling är till stor nytta för landsbygden och mindre orter och ett måste om man skall kunna driva ett företag eller arbeta hemifrån.

Kommer det att vara billigare att på sikt vara uppkopplad med fiber jämfört med dagens teknik?

Fiber ger en bra valfrihet. Man kan antingen välja en och samma operatör för telefon, TV och dator, bland är den typen av paketerbjudanden billigast. Eller kan man plocka den tjänsteleverantör som är billigast för respektive tjänst.

Om man vill sälja sin fastighet, vad händer då med medlemskapet och pengarna som betalats till den ekonomiska föreningen?

Lagar

Reglerna vid fastighetsöverlåtelse styrs av lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 3 §.

Stadgar

Föreningens stadgar finns under fliken Dokument/Protokoll, möten och stadgar

Anslutningsavtal

Föreningens och medlemmens relation styrs förutom av stadgarna av anslutningsavtalet som kan hittas under fliken Dokument/Blanketter/Avtal för fullständig anslutning.

Överlåtelse av anslutningsavtal

Vid överlåtelse av fastighet skall överlåtaren i första hand även avtala om överlåtelse av anslutningsavtalet till den nye ägaren. Enligt lag så skall då den inbetalda insatsen följa med till den nye ägaren.

Av naturliga skäl har föreningens stadgar inte specificerat ett fast bestämt insatsbelopp utan enbart angett ett intervall mellan 5000 kr och 30000 kr. Styrelsen har därför valt att betrakta det vid varje tidpunkt inbetalda insatskapitalet som insats. Medlemmarna kan vid medlemsmöte – inom ramen för de i stadgarna angivna insatsgränserna bevilja ytterligare tillskott eller att besluta om återbetalning vid eventuella överskott. Den verkliga insatsen kan alltså variera med tiden.

Enligt föreningens stadgar blir en fastighetsägare medlem i föreningen, när anslutningsavtal tecknats och godkänts av föreningens styrelse.

Medlemskapet träder i kraft efter protokollfört beslut av styrelsen.

Det är därför viktigt vid överlåtelse, att nye ägaren uppmärksammas på, att denne inte blir medlem, förrän en ansökan inkommer och godkänns av styrelsen vid styrelsemöte. Från föreningens synpunkt är överlåtaren medlem ända tills en ny ansökan godkänts.

Icke medlem

Kan jag få fiber?

Om din fastighet inte redan har fiber bör du ta kontakt med styrelsen så tar vi reda på om din fastighet kan anslutas till en rimlig kostnad.

Om jag vill ha fiber, hur ska jag veta vilken av de båda fiberföreningarna i Liatorp som jag ska teckna avtal med?

För fastighetsägaren kommer det inte att spela någon roll vilken förening man tillhör, uppdelningen kommer att ske geografiskt med medlemmar både från tätorten och landsbygden i båda föreningarna.

Om man är osäker kan man reservera senare anslutning?

Det går inte längre att anmäla sig för så kallad förberedande anslutning. Det var endast något man kunde betala för när den första grävningen genomfördes.

Måste man själv betala grävning på sin tomt?

Ja, den sträcka som grävs på tomten, från fastighetsgränsen fram till huset, bekostar man själv. Men för denna grävning, på den egna tomten, kan man få ROT-avdrag.

Tekniskt

Vilka hastigheter behövs för att titta på TV och ladda hem filmer idag och vilka hastigheter bedömer man kommer att behövas i framtiden?

Idag klarar sig de flesta med nuvarande uppkopplingshastigheter (exv. 6-8 Mbit) men de hastigheter som man klarar sig med idag kommer inte räcka för framtiden, utvecklingen går snabbt framåt och redan idag krävs betydligt högre hastigheter för TV via nätet om man vill slippa ofrivilliga ”frysningar” av bilden.

Om man idag t.ex. har 6-8 Mbit/sek i uppkopplingshastighet och är nöjd med denna behövs då 100 Mbit/sek?

Fiberanslutning är ett sätt att möta framtiden med nya vanor att titta på TV eller använda sin datoruppkoppling. Den nya tekniken för TV är idag s.k. Smart-TV och då krävs stabil uppkoppling. Fiberoptik är bästa sättet att möta framtida krav på teknik enligt entydiga rapporter. Forskning har också visat att det finns samband mellan positiv samhällsutveckling i glesbygd och satsning på fiberoptik. Företag kan utvecklas positivt också på mindre orter eftersom man då får samma hastighet som på stora arbetsplatser. Utrustningen för fiber ger en teknisk möjlighet till anslutning på upp till 1000 Mbit/sek.

Tekniken går framåt och då är väl mobilt bredband en bra ersättare som inte kostar lika mycket pengar?

Enligt undersökningar gjorda av Bredbandsforum, ett forum tillsatt av regeringen, så visar det sig att om man vill nå snabb överföringshastighet – minst 100 Mbit/s – fordras en fiberoptisk anslutning. Är många samtidigt uppkopplade mot 3G- eller 4G-nätet minskar hastigheten snabbt i dessa nät.

Om jag nu har en fungerande ADSL-uppkoppling (d.v.s. bredband via det vanliga telefonnätet) varför ska jag då betala pengar för fiber?

Det vanliga telefonnätet kommer att monteras ned förr eller senare. Det handlar inte om, utan om när. Tekniken och installationen (kopparledningar) är gamla och därför inte lönsamma att reparera på sikt. När detta sker varierar från ort till ort. Eftersom ADSL nätet är gammalt kommer det också att bli allt svårare att skaffa reservdelar för nätleverantören ifall reparationer måste göras vilket ytterligare gör ADSL-nätet osäkert på sikt.

Kommer man att ha behov av snabbare och snabbare uppkoppling?

Ny teknik och nya sätt att använda media kommer hela tiden kräva snabbare uppkoppling, TV kommer inte visas som det gör nu i framtiden och att belastningen kommer bli för hög även med 4G tekniken. Strömmad film är idag vardag för många med YouTube och Netflix. Att investera i fiber handlar om en ny infrastruktur med möjligheter som vi idag inte känner till men kan ana, t.ex. utbildning, samhällsservice, kontakt med sjukvården, uppkoppling till larmcentraler eller övervakning är områden som kommer ha stor nytta av snabb uppkoppling.

Vad är det som gör fiber till en så bra lösning jämfört med dagens fasta telefonnät?

Fiber är en trådlös överföring, signalerna skickar ljussignaler genom en tunn glasfiberkabel och signalerna omvandlas till elektroniska signaler som dator, TV och telefon kan hantera. Till skillnad från dagens telenät är inte fiber känsligt för åska. När teleledningarna kom var detta en revolutionerande ny teknik i infrastruktur, fiber är nästa generation av infrastruktur för kommunikation.

 

Skicka gärna din fråga till oss om du inte hitta det du söker.