Grävning på tomt i egen regi

När du bestämt dig för att dra in fiber till ditt hus återstår att gräva från  anvisad plats fram till husväggen. Det som du behöver göra är att gräva ett dike  som är mellan 30 cm och 40 cm djupt och cirka 10 cm brett. Det är viktigt att diket är plant i botten och inte har några ”S-kurvor”. I diket lägger du en slang med 7–16 mm ytterdiameter. Närmast slangen fyller du med sand/grus med kornstorlek 0–8 mm. I denna slang skjuter/blåser man sedan in fibern från
anslutningspunkten fram till huset.

Utvändigt (eller i elcentralen) monterar vi sedan en så kallad fastighetsbox (ca 12×20 cm) i vilken vi svetsar fibern. Från fastighetsboxen dras det sedan en patchkabel (som en telefonkabel) in i huset som avslutas i fibermodemet. Vi tillhanda­håller som standard en patchkabel i 15-meters-längd. Patchkabeln är så smidig att man kan snurra den runt sitt finger, vilket gör den lätt att klamra runt knuthörn och liknande.

Platsen i huset bestämmer du själv men kom ihåg att fibermodemet kräver tillgång till 230V elström. Vi drar patchkabeln max cirka en meter inne i huset innan vi avslutar med fibermodem. Det bästa är att man tänker igenom var i huset som blir bästa placeringen med tanke på att eventuellt fastighetsnät kommer att utgå från denna plats.