Vad kostar det?

Vi levererar snabbt fiber, valfritt upp till 100 Mbit/s i båda riktningarna. För detta betalar du en nätavgift på 110 kr. Fiber har inga begränsningar i mängden GB surf. Inga extra kostnader för surf, vilket kan tillkomma vid mobilt bredband. För dina behov av tjänster gå in på Q-market (http://almhult.qmarket.se) och välj tjänst efter dina behov. Du kan välja mellan separat bredband, TV och telefoni. Du kan även välja ekonomiskt fördelaktiga paket.

Nedan finns ungefärliga kostnadsjämförelser per månad på olika hastigheter och datamängd inom parentes på mobilt bredband. De är tagna från Q-market med Tele2 som operatör, information angående datamängder på mobilt bredband kan ses hos Tele2 (http://www.tele2.se/datavaljaren/).

Hastighet 10/10Mbit/s 100/10Mbit/s Mobilt 10-40Mbit/s (6GB) Mobilt 10-40Mbit/s (30GB)
Bredband 269kr 299kr 169kr 349kr
TV (Mix 8) 188kr 188kr 209kr 209kr
Telefoni 19kr 19kr 149kr 149kr
Nätavgift 110kr 110kr 0kr 0kr
Summa 586kr 616kr 527kr 707kr

Vad räcker datamängden till?

Mobilt bredband har en övre gräns av hur mycket data som får användas. Tabellen visar ungefär vad som är möjligt att göra varje dag i en månads tid med respektive datamängd. Informationen är tagen från Tele2.

Datamängd 6GB 30GB Exempel
Video 4 minuter 30 minuter Spotify
Musik 1 timme 3 timmar YouTube & SVT Play
Webbsidor 20 webbsidor 80 webbsidor Aftonbladet & Expressen

Är det flera personer i hushållet går mängden surf åt ganska snabbt. Tittar två personer samtidigt på varsin kanal på SVT Play i 2 timmar förbrukar det 4GB, somnar du och det står på i 3 timmar så har många GB data gått förlorade.

Detta slipper du tänka på med fiber.