Kontakt

Älmhult-Liatorp Fiber Ekonomisk Förening

Styrelsemedlemmar:

Bengt Sinner, ordförande, 076-200 9840
Ingegerd Lennartsson, 073-416 1745
Anders Johnsson, 070-924 48 82
Inger Lideberg, 0476-20 400
Per Nilsson, 0708-860 463
Bengt Adolfsson, 0705-115 632
Mikael Jönsson, 0706-374 212

Maila styrelsen:
info@liatorpfiber.se

För frågor och synpunkter om hemsidan:
webmaster@liatorpfiber.se