Om fiber

Internet, TV och telefoni med ljusets hastighet

Med fiber får man ett kraftfullt och framtidssäkert bredband, med samma höga hastigheter för att ta emot och skicka information. Vem trodde för fem år sedan att nästan alla skulle ha en smartphone idag? Samma utveckling sker för TV (smart TV) och annan teknik som använder uppkoppling med bredband.1

Fiber påverkas inte av flera samtidiga användare. Oavsett hur bra ett mobilt bredband är, som t.ex. 3G eller 4G, så består de av radiosignaler, ju fler som använder tekniken samtidigt desto långsammare, särskilt om många laddar hem tunga filer eller skickar tung information. (Tänk på hur dåligt mobilen fungerar vid stora evenemang när många använder den samtidigt.) Med fiber slipper man den kapacitetsminskning som gör att datorn blir långsam.

 

Vad är skillnaden mellan fiber och andra bredbandstekniker?
Optisk fiber – (dvs de fiberledningar som just nu håller på att grävas ned i hela landet) Fiber baseras på överföring av ljusimpulser och kan hantera kapacitetskrävande applikationer och bredbandstjänster över samma access (exv. höghastighets-abonnemang med Internet, IP-telefoni och högupplöst TV). En fiberoptisk bredbandsuppkoppling håller en jämn kvalitet oberoende av avståndet.

xDSL – xDSL (t.ex. ADSL) är ett samlingsnamn för bredbandstekniker som baseras på det traditionella telefonnätet. Överföringshastighet och kvaliteten på uppkopplingen avtar med avståndet till den telestation abonnenten är ansluten till. I nuläget når xDSL till över 95 procent av Sveriges hushåll och företag och det snabbaste bredbandsabonnemanget ger i genomsnitt strax över 10 Mbit/s.

HSPA – 3G-näten, d.v.s. näten för mobiltrafik har successivt uppgraderats för att klara större datamängder. Ca 50 procent av Sveriges yta är i nuläget täckt av nät för HSPA, men nästintill alla kan i sina hem eller på sina företag koppla upp sig mot 3G-näten (mobilt bredband). En mobil uppkoppling via HSPA når en genomsnittlig hastighet på ca 2,5 Mbit/s. Uppkopplingen är dock asymmetrisk och det är svårt att garantera kvaliteten. Det sistnämnda beror på att radio är en utpräglad delad resurs där tjänstens kvalitet är starkt beroende av antal samtidiga användare och terminalens avstånd till närmaste basstation.

CDMA 2000 – Mobilt bredband baserat på de frekvenser som tidigare användes för analog TV kallas för CDMA 2000. Systemet har god yt-täckning, ca 90 procent av Sveriges yta, men något lägre hastighet än HSPA. Nästan samtliga hushåll kan få bredbandsaccess via CDMA 2000 som i genomsnitt levererar en hastighet på ca 1 Mbit/s. Uppkopplingen är asymmetrisk och på samma sätt som för HSPA varierar kvaliteten beroende på mottagningsförhållandena.

LTE – Den senaste generationens mobila bredband kallas LTE eller 4G . LTE-utbyggnaden pågår och täcker i nuläget endast in de större städerna och tätorterna i Sverige. Ambitionen är dock att LTE år 2013-2015 ska täcka i stort sett hela befolkningen. Genomsnittshastigheten för 4G uppgår till ca 20 Mbit/s, vilket är jämförbart med de snabbaste abonnemangen via telejacket (xDSL).

Tittar man på Sveriges bredbandskarta och jämför olika kommuner ligger Älmhult långt ned. Här har färre än 10% av befolkningen tillgång till bredband på 100Mbit/sekunders uppkopplingshastighet.
Jämfört med Växjö där ca 45-70% av befolkningen har tillgång till 100 Mbit/sek uppkopplingshastighet.

Fiberoptik innebär
Framtidssäkert (den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och med hög bredbandshastighet i din fastighet och du är förberedd på nya krav, t.ex. hur man tittar på TV, streamar filmer etc.)
Supersnabbt (Från 100 Mbit/s till hastigheter upp till 1000 Mbit/sek är tekniskt möjliga med denna teknik. Eftersom data skickas med ljus går överföringen mycket snabbt också över långa avstånd. Både skicka och ta emot information med samma hastighet som t.ex. högupplösta bilder eller ladda hem film eller titta på TV-program genom internet.)
Driftsäkert (Dator, TV eller telefon påverkas inte av åskväder.)
Valfrihet (Du kan välja olika aktörer med denna teknik, olika TV-utbud, bredbandsleverantörer och telefoni.)
Förhöjt fastighetsvärde (och kan därför rymmas i ett bolån)

________________
Källor:
Bredbandsforum (Bredbandsforum leds av en styrgrupp med It- och energiminister Anna-Karin Hatt som ordförande.)
Forskningsrapport acr 051122 1(72) Samhällsekonomisk inverkan av FTTH
Svenska Dagbladet 3 april 2013
Bjärekraft Fiberbroschyr 2013