Kallelse till extra föreningsstämma för Älmhult-Liatorp Fiber Ek För i likvidation (Landsbygden)

Hej medlem i landsbygdsföreningen.

Här kommer likvidatorns (Marie Olofsson) slutrapport och kallelse till en presentation av densamma.

Efter detta möte är vår fiberförening upphörd.

Föreningens styrelse vill önska er alla stor nytta och glädje av fiberinstallationen.

 

Bengt Sinner (ordförande)

 

 

Till andelsägare i Älmhult-Liatorp Ek För 769626-2067

I egenskap av föreningens likvidator kallar jag till föreningsstämma för Älmhult-Liatorp Fiber Ek För 769626-2067 måndagen den 5 februari kl 18:30 i Församlingshemmet i Liatorp.

Detta är det avslutande mötet som ska hållas i föreningen för att behandla styrelsens avgåenderedovisning för tiden 1 januari – 20 juni 2017 och slutredovisning/årsredovisning för tiden fram till likvidationens avslutande den 15 januari 2018. Dessa handlingar bifogas i mailet. Underskrivna original kommer att finnas tillgängliga vid mötet.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt anmälan av sekreterare vid stämman
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens avgåenderedovisning för tiden 2017-01-01 – 2017-06-20
 7. Beslut om godkännande av avgåenderedovisningen per 2017-06-20
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Föredragning av likvidatorns slutredovisning/årsredovisning för 2017 och likvidationstiden.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens likvidator
 11. Stämman avslutas

Utskiftning av eget kapital har gjorts i förhållande till inbetalda insatser varvid de medlemmar vars insats var 25 000 kr har fått 25 234:60 kronor sig tillgodo och de med 5 000 kr i insats fått 5 046:92 kr. Det innebär att medlemmarna har gjort vinst vid avyttring av andel i ekonomisk förening om 234 resp 46 kr.

Utskiftning av föreningens tillgångar har gjorts varvid de 51 medlemmarna fått sina insatser utbetalda genom delbetalning till ElmNet AB för anslutningsavgift och genom utbetalning till respektive konto som medlemmarna uppgett till föreningen. Föreningen har i samband med föreningens avslutande 45 medlemmar som betalat 25 000 kr vardera i insats och 6 medlemmar som betalat 5 000 kr vardera i insats.

Utbetalning har gjorts genom att de med insats 25 000 kr har fått 19 900 kr utbetalt till ElmNet AB och 5 334:60 till bankkonto medan de som betalat 5 000 kr i insats har fått 5 000 kr överfört till ElmNet AB och 46:92 kr utbetalt till bankkonto. Kontrollera gärna att rätt summa satts in på ditt konto. Överföringen gjordes den 15 januari så beloppen bör ha kommit in på respektive bankkonto senast den 16 januari 2018.

Efter denna föreningsstämma är föreningen upplöst och anmälan om att avsluta likvidationen kan lämnas in till bolagsverket. Om du har några frågor går det bra att ringa mig på nedanstående telefonnummer eller maila marie.olofsson@trananred.se.

 

Med vänlig hälsning

Marie Olofsson
Redovisningsbyrån Tranan AB
Trarydsallén 4D
287 72 Traryd
0433-723 50 (723 52 direkt)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *