Kallelse Extra Medlemsmöte Älmhult-Liatorp Fiber 2 Ekonomisk Förening (Tätort)

Hej medlem!

Efter fem års tid har vi till slut kommit i hamn med vårt fiberprojekt för Liatorps tätort. I dagsläget har 93 fastigheter/lägenheter anslutits eller är på väg att anslutas.

Styrelsens huvudsakliga uppgift nu är förvaltning dvs en icke särskilt tungt belastande sysselsättning för 7 styrelsemedlemmar. Styrelsen anser att kostnaderna för drift och administration är alltför hög för att behålla den nuvarande organisationen.

Mycket tack vare att styrelsen under alla åren oftast jobbat och haft kostnader som inte tagits ut från föreningen har verksamheten under åren resulterat i ett numera ganska stort överskott, som naturligtvis bör minskas eller helt elimineras.

Styrelsen har under en tid förhandlat om försäljning av vårt nät till ElmNet. Vi har även övervägt att erbjuda nätet till privata aktörer. Tyvärr är föreningens nät helt beroende av att viktiga delar av tätortens totala nät inte ägs av föreningen utan av ElmNet. Vårt nät ser mera ut som ett antal fristående nätdelar i vissa gator i samhället utan förbindelse sinsemellan. Beroendet av ElmNet och det icke sammanhållande nätet leder oss till uppfattningen, att föreningens nät inte är attraktivt för en privat investerare. En klar nackdel är också osäkerheten om framtiden med en privat aktör. Med ElmNet fås en enda ägare, tillförlitlig och med gynnsamma driftvillkor.

Vid sidan av fördelen för styrelsemedlemmarna att bli av med sina uppgifter så är kanske den största fördelen en icke föraktlig återbetalning av medlemmarnas insats efter försäljning.

Styrelsen kallar därför härmed till

Extra medlemsmöte onsdagen 31 januari kl 18.30 i Församlingshemmet Liatorp

för beslut om styrelsens förslag till försäljning av fibernätet till ElmNet AB.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *