Regler vid fastighetsförsäljning

Lagar

Reglerna vid fastighetsöverlåtelse styrs av lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 3 §.

Stadgar

Föreningens stadgar finns under fliken Dokument/Protokoll, möten och stadgar

Anslutningsavtal

Föreningens och medlemmens relation styrs förutom av stadgarna av anslutningsavtalet som kan hittas under fliken Dokument/Blanketter/Avtal för fullständig anslutning.

Överlåtelse av anslutningsavtal

Vid överlåtelse av fastighet skall överlåtaren i första hand även avtala om överlåtelse av anslutningsavtalet till den nye ägaren. Enligt lag så skall då den inbetalda insatsen följa med till den nye ägaren.

Av naturliga skäl har föreningens stadgar inte specificerat ett fast bestämt insatsbelopp utan enbart angett ett intervall mellan 5000 kr och 30000 kr. Styrelsen har därför valt att betrakta det vid varje tidpunkt inbetalda insatskapitalet som insats. Medlemmarna kan vid medlemsmöte – inom ramen för de i stadgarna angivna insatsgränserna bevilja ytterligare tillskott eller att besluta om återbetalning vid eventuella överskott. Den verkliga insatsen kan alltså variera med tiden.

Enligt föreningens stadgar blir en fastighetsägare medlem i föreningen, när anslutningsavtal tecknats och godkänts av föreningens styrelse.

Medlemskapet träder i kraft efter protokollfört beslut av styrelsen.

Det är därför viktigt vid överlåtelse, att nye ägaren uppmärksammas på, att denne inte blir medlem, förrän en ansökan inkommer och godkänns av styrelsen vid styrelsemöte. Från föreningens synpunkt är överlåtaren medlem ända tills en ny ansökan godkänts.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *