Kommunen (ElmNet) övertar landsbygdsprojektet i Liatorp

Landsbygdsföreningen

Medlemsmötet 2016-10-20 beslutade att acceptera erbjudandet av ElmNet att överta det pågående fiberprojektet på landsbygden.

Bakgrund

Kommunen/ElmNet har överenskommit med Fälhults, Diös och Pjätteryds fiberföreningar att slå samman byanätsprojekten i dessa föreningar till ett gemensamt projekt som leds av ElmNet. Vi erbjöds nu att ingå i detta sammanslagna projekt för att få fiberanslutning på samma villkor som centralorten Älmhult. ElmNet har nu sökt statligt stöd för den nya konstellationen.

Erbjudandet innebär väsentligen, att vår medlemsinsats sänks från 25.000 kr till 19.900 kr för permanentboende, medan insatsen för fritidshus blir 24.900 kr. 19.900 kr är den avgift, som kunder i Älmhult centralort får betala.

Månadsavgiften kommer att bli ungefär samma som vi kan förvänta oss om vi fortsätter på egen hand.

Eftersom föreningen redan tagit in 25.000 kr från medlemmarna kommer överuttaget att återbetalas till medlemmarna.

Styrelsen förutsätter att vårt pågående projekt kommer att löpa planenligt även efter en eventuell projektöverföring. Detta bekräftas av ElmNet.

Status

Vi håller nu på att gräva och lägga ner slang längs Holkhultsvägen- Rephult och Bölsnäs.
I Gölshult Regnhult-Strängarås är även fiberblåsningen till fastigheterna klar.

Arbetet försvåras av att tillståndet från Trafikverket har fördröjts, vilket gör att vi tills vidare måste undvika grävning längs väg 124. Vi har nu väntat på detta tillstånd i 3 månader. Dessutom har även EON drabbats av samma försening av tillstånd, vilket innebär att samförläggningen inte hellre har kunnat genomföras.

Trots det så finns fortfarande möjligheten att vi skall ha genomfört kanalisationen i år förutsatt att vi inom kort får de sökta tillstånden.

Den väsentligaste förändringen för medlemmarna är att insatsen väsentligt reduceras.

Tätortsföreningen

Medlemmar i denna förening undrar naturligtvis, varför inte tätortsföreningen också får något erbjudande om lägre insats. På denna undran finns i dag inget tydligt svar från kommunen.

Flertalet föreningar, som redan har genomfört fiberutbyggnaden i sina byanät (dvs även vårt byanät i tätorten), har oftast hamnat i ett slutpris överstigande 19,900 kr. Detta har kommunen noterat. Vi kan därför förvänta oss, att även för dessa redan klara byanäten, någon form av erbjudande kan dyka upp. Dock önskar Kommunen ta ett steg i taget och först få igång det nya sammanslagna projektet.

För tätortsföreningen gäller, att vi har ett överskott, såsom tidigare redogjorts för. Dock är fortfarande inte alla fakturor erhållna, vilket gör, att det exakta värdet inte kan anges. Det är främst EON´s faktura, för att de lagt ner våra slangar i deras diken för elkablar, som dröjer. Det är anledningen till varför vi inte har återbetalat överskottet utan finns i tryggt förvar i vår kassa.

Med vänlig hälsning

Bengt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *