Information Fakturautskick

Fiberföreningen kommer inom kort att sända ut fakturor till er. Detta mail är en kort förklaring av de olika posterna i fakturan.

Vi har delegerat själva fakturahanteringen till NoxFinans. Det innebär att fakturan ni får är från denna firma och skall betalas till firman enligt de anvisningar som följer med. OBS att fakturan ni får inte är någon bluffaktura.

Fakturan innehåller medlemsavgift för hela året, administrationskostnader för föreningens arbete under första halvåret samt en serviceavgift för de av er som anslutit sig till någon tjänst via Q-market.

Serviceavgiften är ersättning för de tjänster ni abonnerar på. Kommunen (ElmNet) debiterar föreningen 32 kr/ansluten medlem och utnyttjad tid. Vi debiterar er dock enbart 17 kr. Det beror på att vi som nätägare tar ut en näthyra av ElmNet på 15 kr/medlem och utnyttjad tid. Alla siffror exklusive moms.

Vi kommer att försöka göra fakturautskick två gånger per år.

Hoppas denna information är lite klargörande.