Projektinformation från ordföranden

I slutet av 2015 insåg styrelsen för vår landsbygdsförening, att vi inte skulle komma i fråga för stöd av det statliga stödprogrammet för fiberutbyggnad på landsbygden.

Efter mer än 3 års förgäves väntan på Länsstyrelsens beslut beslöt föreningen vid ett medlemsmöte i april att sluta vänta och genomföra utbyggnaden av fiber i Liatorps område med finansiering på annat sätt än genom statligt stöd. Målsättningen för detta beslut var att projektet skall vara genomfört under 2016.

För att klara målsättningen att genomföra vårt projekt under 2016 har vi som enda förening i Älmhults kommun redan satt igång grävarbetet och fiberblåsningen utanför tätort. Detta har varit möjligt enbart tack vare att vi (av tidsskäl) inte genomfört offentlig upphandling av entreprenaden. Vårt beslut innebar att vi inte längre kan få statligt stöd, vilket redan tydligt framgått av Länsstyrelsens prioriteringsregler.

Som bekant blev Länsstyrelsens första beslut avslag för alla Älmhults föreningars stödansökningar. Älmhults kommun har nu insett, att det kommer att dröja en längre tid, innan (eller om) några ev. stödpengar kan tilldelas föreningarna i kommunen. Därför har nu Kommunen beslutat att lämna byaföreningarna borgenslån för att kunna komma igång med projektarbetet i väntan på beslut av Länsstyrelsen. Villkoret för att komma ifråga för borgenslånen är dock att offentlig upphandling genomförs.

Pga vårt beslut att starta vårt projekt omgående och utan offentlig upphandling blir konsekvensen av kommunens beslut, att vi nu är avstängda från inte bara det statliga stödet utan även det kommunala erbjudandet.

Tack vare ett erbjudande om ett villkorslån av Ingvar Kamprad har föreingen nu säkrat finansiering av huvuddelen av vårt område. Vi har dock tvingats införa en kostnadsbegränsning för att hålla budgeten inom rimliga kostnadsgränser. Den begränsning, som införts, är samma som ElmNet tillämpat i centralorten nämligen 50 % anslutning till en väg eller gata.

Föreningen jobbar nu med frågan, om hur vi skall lyckas få med alla på tåget inkl. de som faller utanför kostnadsbegränsningen. Enligt uppgift kommer ElmNet under hösten att utreda hur hanteringen av ”vita fläckar” på kartan skall kunna anslutas. De fastigheter i föreningen, som nu hamnat över kostnadsgränsen (i dagsläget enbart fastigheter öster om järnvägen), får alltså ha tålamod ytterligare en tid i väntan på anslutning i likhet med alla övriga föreningar i Älmhults kommun.

En första del av vårt vårt projekt har nu genomförts med grävning och fiberblåsning. Efter semestern fortsätter vi planenligt med

  1. Samförläggning med EON sträckan Månsboda- Holkhult
  2. Grävning Bästerås- Holkhult-väg 124
  3. Grävning Ugnhult
  4. Samförläggning väg 124 Bölsnäs
  5. Grävning Bölsnäs
  6. Grävning Kateboda och Björnhult

Återkommer löpande med information om hur jobbet framskrider.

Med vänlig hälsning

Bengt