Information från ordförande till landsbygdsföreningen

Det har väl inte undgått någon av våra medlemmar att ingen fiberförening i Älmhults kommun tilldelades något statligt stöd. Ett negativt besked, som berör över 400 fibersugna fastighetsägare i kommunen.

Förutsättningarna för att få stöd i en senare utdelningsrunda ser inte hellre så ljusa ut. De kvarvarande ansökningarna betingar ett värde på 69 Mkr och Jordbruksverket har kvar ca 32 Mkr att dela ut till Kronobergarna. Det är lätt att inse att sannolikheten att få stöd i nästa omgång är ganska liten(mindre än 50 %). Efter det finns det inga pengar alls kvar fram till landsbygdsprogrammets sluttid 2020.

Den information vi fått från ElmNet (kommunen) är att man vill avvakta med beslut för kommunalt stöd tills man uttömt möjligheterna att få statligt stöd. Först i det läget att inget stöd alls medges till kommunens föreningar kan kommunen överväga att gå in med kommunalt stöd. Alla inser att det kommer att dröja avsevärd tid innan denna process genomlidits.

Vi har nu tröttnat på att vänta det ena året efter det andra utan något resultat.

Från en ekonomisk analys av vårt område insåg vi, att vi med egen finansiering kunde genomföra en väsentlig del av området med ett begränsat underskott. Vi kunde enligt kalkylen kanalisera upp till ca 75 % av samtliga medlemsfastigheter.

Genom ett generöst erbjudande från Ingvar Kamprad förbättrades ytterligare läget för en finansiering utan stöd. Ett villkorat lån har beviljats föreningen. Föreningen lånar ett belopp och blir återbetalningsskyldiga, om vi får t.ex kommunalt stöd. Om inte något offentligt stöd alls tilldelas beviljas återbetalningsfrihet för lånet. IKANO med fasighetschef Birger Hyll ansvarar för administrationen av vårt avtal och för lånet.

Att vi nu i år kan genomföra en stor del av Liatorps fiberförenings område skapar naturligtvis intrycket av, att vi övergivit de som råkar bo i fastigheter med långa grävavstånd. Så är dock inte fallet. För att föreningarna i Älmhults kommun skall kunna komma igång i avvaktan av senare stödbeslut, kan kommunen eventuellt erbjuda (kräver beslut av kommunstyrelse och ev. kommunfullmäktige) temporära kommunala lån till föreningarna. Hur vi, som ju har ”tjuvstartat” utan att invänta ev. stödbeslut, kan och får utnyttja detta erbjudande, har ännu inte diskuterats. Här får vi först invänta kommunens ställningstagande i ärendet. Styrelsen bevakar och driver alla möjligheter, som vi kan utnyttja, för att hela föreningen kan förses med fiber.

Med vänlig hälsning
Bengt Sinner