Grävstart på landsbygden

Som ni alla säkert vet så har ingen fiberförening i Älmhults kommun tilldelats statligt stöd. Ni vet även att Föreningen vid ett extra medlemsmöte har beslutat genomföra kanalisationen för vårt område under 2016 med vissa kostnadsrestriktioner.

När det nu är klarlagt att vi inte får statligt stöd, startar vi upp kanalisationsarbetet inom kort. I avvaktan kommunens beslut i frågan om kommunenes agerande för de föreningar som inte fått statligt stöd, börjar vi med att först genomföra en etapp av området. Under genomförandet av denna bör kommunen hinna ta ställning till sitt agerande i frågan. Själv tror jag på ett välvilligt besked från kommunen.

Men oavsett kommunens beslut kommer vi att genomföra den uppgjorda planen till fullo. Nämligen att fiber skall vara levererat under 2016.

Arbetet kommer att börja ganska omgående, och därför kommer vi att debitera ut 20.000 kr i insats inom kort till de i etapp 1 aktuella fastigheterna.

Etappen 1 utgörs av Gölshult, Regnhult, Strängarås, Holkhult samt Ugnhult.

Vår kalkyl siktar på en totalkostnad på 23.000 kr/medlem, men för att säkerställa föreningens likviditet under genomförandet tar vi ut totalt 25.000 kr/ fastighet. Eftersom vi redan tagit in 5000 kr så återstår att fakturera 20.000 kr/fastighet.

Jag återkommer med mera information löpande om hur jobbet framskrider.

Med vänlig hälsning

För Älmhult-Liatorp Fiber Ekonomisk förening

Bengt Sinner
ordförande