Årsmöte Kallelse

Årsmöte med Älmhult-Liatorp Fiber Ekonomisk förening
och
Älmhult-Liatorp Fiber 2 Ekonomisk förening

Tid och plats: 2016-05-10 kl. 18.00 i församlingshemmet, Värpeshultsvägen Liatorp.

Kallade är de som tecknat fullständigt anslutningsavtal med Liatorp Fiber och som därmed är medlemmar i någon av de ekonomiska föreningarna. Andra intresserade är välkomna att delta men saknar rösträtt på årsmötet.

Underlag för årsmötet kommer att utsändas separat i god tid före mötet. Dagordning och verksamhetsberättelse kommer även att läggas upp på hemsidan http://www.liatorpfiber.se samt delas ut i samband med mötet.

Liatorp 2016-04-14
Styrelsen