Kallelse till extra medlemsmöte för landsbygdföreningen

Denna kallelse har även utgått per mail till alla berörda.

Styrelsen har utarbetat ett förslag till handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Liatorps landsbygd utan statligt stöd. För att informera om, diskutera och överenskomma om denna plan kallas du som medlem i landsbygdföreningen till ett Extra medlemsmöte 12/4 2016 kl 19.00.

Agenda:
Uppstart av kanalisationen i vårt område

Inom någon dag kommer jag att återkomma till er med en detaljerad information om planen och innebörden av denna.

Välkomna alltså till
Församlingshemmet i Liatorp 12/4 kl. 19.00
Värpeshultsvägen 20

Bengt Sinner
Ordförande