månadsarkiv: februari 2018

Information om försäljning av fibernätet i tätorten

Den 31/1 uppdrog medlemsmötet för tätortsföreningen att genomföra försäljning av fibernätet till ElmNet AB.

Försäljningssumman för fibernätet är 279.000 kr.

ElmNet övertog fibernätet 1 februari. Rent praktiskt är nu medlemmarna även kunder hos ElmNet. Som kund i ElmNet betalar varje ansluten kund 50 kr/mån i nätavgift. Även om vi inte antagit ElmNet´s erbjudande hade vi fått samma nätavgift men dessutom en avgift för att täcka våra egna administrativa kostnader.

Föreningen har fortfarande ett par installationsprojekt att genomföra, vilka inte berörs av försäljningen. Tidtabellen för att genomföra dessa är helt beroende av vädret och tjäle i marken.

Eftersom föreningen inte längre har ett nät att förvalta efter försäljningen återstår för styrelsen att förbereda för likvidering av föreningen. Denna förberedelse består i att planera för utbetalning av innestående medel under beaktande av att ha tillräcklig marginal för en tillfredsställande likviditet.

Vi har tidigare fått kontouppgifter från medlemmarna för utbetalningar. Det är viktigt att var och en avgör om dessa uppgifter fortfarande är aktuella eller har ändrats under tiden. Alla ändringar måste anmälas snarast så att inga fel uppstår.

Bengt Sinner (ordf.)